Sing mbedakake antarane paribasan kalawan bebasan lan saloka?

Sing mbedakake antarane paribasan kalawan bebasan lan saloka?

  1. Tembunge lumrah, dene bebasan lan saloka tembunge entar
  2. Tembunge lumrah, bebasan lan saloka tembunge endah
  3. Tembunge ora lumrah, bebasan lan saloka tembunge lugu
  4. Tembunge ora lumrah, bebasan lan saloka tembunge lumrah
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. Tembunge lumrah, dene bebasan lan saloka tembunge entar.

Dilansir dari ensiklopedia, sing mbedakake antarane paribasan kalawan bebasan lan saloka tembunge lumrah, dene bebasan lan saloka tembunge entar.

Tinggalkan komentar