Yen lagi nemoni baya … sambat marang Gusti kang Maha Asih?

Yen lagi nemoni baya … sambat marang Gusti kang Maha Asih?

  1. keringan
  2. riyel
  3. pakewuh
  4. kapenthung
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. pakewuh.

Dilansir dari ensiklopedia, yen lagi nemoni baya … sambat marang gusti kang maha asih pakewuh.

Tinggalkan komentar