Contoh penulisan alamat tujuan surat:?

Contoh penulisan alamat tujuan surat:?

  1. Yth. Bapak Sukamto
  2. Kepala SD 1 Malang
  3. 127/PMI/X/2021
  4. Jalan Arlita No. 26
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. 127/PMI/X/2021.

Dilansir dari ensiklopedia, contoh penulisan alamat tujuan surat: 127/pmi/x/2021.

Tinggalkan komentar